Poradnictwo

Poradnictwo

  • antykoncepcji (antykoncepcja hormonalna, zakładanie wkładek wewnątrzmacicznych, implantów antykoncepcyjnych)

  • hormonalnej terapii zastępczej

  • naturalnego planowania rodziny

  • zaburzeń ginekologicznych okresu dojrzewania

  • samobadania piersi

  • stymulacja i monitorowanie owulacji

  • prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej

  • poradnictwo i terapia problemów ginekologicznych dzieci i młodzieży

POWRÓT